مسابقات استانی بانوان استان همدان

مسابقات استانی بانوان استان همدان

به گزارش روابط عمومی کمیته کودو دای دو جو کو مسابقات استانی بانوان استان همدان با همت استاد زراعت کار رئیس کمیته بانوان استان همدان و استاد میثم بهرامی نماینده محترم استان همدان برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ برگذار شد.

اسامی نفرات برتر

 • رده سنی نونهالان

مقام اول: فاطمه رحیمیان

مقام دوم :یاسمین رفیعی

مقام سوم :یگانه تکمه داشی

 

 • رده سنی نونهالان گروه اول( 36kg- )

مقام اول: رها احمدزاده

مقام دوم : زهرا زائری فرهاد

مقام سوم : نجمه شریفی

 

 • رده سنی نونهالان گروه اول (24kg- )

مقام اول: ملینا زارعی

مقام دوم : گیسوداوری عمید

 

 • رده سنی نونهالان گروه اول(30kg-)

مقام اول: مریم السادات فاطمی

مقام دوم : مهیا طاهری نیکان

مقام سوم : رها کورشی رجب پور

 

 • رده سنی نونهالان گروه دوم(35kg-)

مقام اول: سیده فرزانه موسوی

مقام دوم : گهدیس حسین علی بیگی

مقام سوم : دریا احمدی

 

 • رده سنی نوجوانان (45kg-)

مقام اول: نرگس یاری

مقام دوم : مهیا کمالی خرم

مقام سوم : مبینا سعیدی

 

 • رده سنی نوجوانان(50kg-)

مقام اول: شینا عباسپور

مقام دوم : ساینا غلامی

مقام سوم : مهنا عالمی

 

 • رده سنی نوجوانان (40kg-)

مقام اول: مبینا مرادی

مقام دوم : مائده صحرایی

مقام سوم : راشین چهاردولی

مقام سوم: فاطیما فتحی

 

 • رده سنی نوجوانان (55kg-)

مقام اول: مهدیس رازی

مقام دوم : مریم پرچمی

مقام سوم : فریبا اصلانی

 

 • رده سنی نوجوانان (60kg-)

مقام اول: پریسا خدابنده لو

مقام دوم : آنینا شهبازی

 

 • رده سنی جوانان(40kg-)

مقام اول:  آیدا قاسمیان

مقام دوم : ستایش طالبی

مقام سوم : فاطمه رستم زاده

 

 • رده سنی جوانان(45kg-)

مقام اول: زهرا قره قوزلو

مقام دوم : ستایش دوستی

مقام سوم : نیایش صفری

 

 • رده سنی جوانان(55kg-)

مقام اول: نیلا میرمرادی

مقام دوم : نگین حسنی

مقام سوم : زهرا رمضان لو 

 

 • رده سنی جوانان(50kg-)

مقام اول: آتنا شیخی

مقام دوم : هستی کیتوئی

مقام سوم : نازنین عبدالله پور

مقام سوم: مونا زارعی

 

 • رده سنی جوانان(65kg-)

مقام اول: معصومه غنی زاده

مقام دوم : مهدیه روحانیان

مقام سوم : مبینا کریمی

 

 • رده سنی جوانان(60kg-)

مقام اول: فاطمه سلیمی

مقام دوم : سیده رزا کاظمی

مقام سوم : زهرا مرادی

 

 • رده سنی بزرگسالان(50kg-)

مقام اول: سیده زینب اقبالی

مقام دوم : هدیه خانی

مقام سوم : فرشته غیبی

 

 • رده سنی بزرگسالان(55kg-)

مقام اول: هدیه سلطانی

مقام دوم : شادی عباسپور

مقام سوم : مریم کشاورز

 

 • رده سنی بزرگسالان(60kg-)

مقام اول: نسا علیزاده

مقام دوم : مهدیس اشرفی

مقام سوم : عاطفه فعله گری

 

 • رده سنی بزرگسالان(65kg-)

مقام اول: مریم ساعدمنش

مقام دوم : مرضیه نجفی

مقام سوم : غزل جهانگیری

 

 • رده سنی بزرگسالان(70kg-)

مقام اول: عاطفه رحیمی

مقام دوم : هانیه حبیبی

مقام سوم : نسا مرادی پاکرو

 

 • رده سنی بزرگسالان(80kg-)

مقام اول: مرضیه ملکی

مقام دوم : مائده عزتی نیک

مقام سوم : مریم  ضرعامی