نماینده استان اصفهان

شیهان محسن باقی نماینده کمیته استان اصفهان

شیهان محسن باقی

مشخصات 

  • شماره تماس : 09375935594
  • آدرس و زمان : کاشان خیابان امام خمینی بعد از درمانگاه گلابچی رو به روی پارک غدیر زاده باشگاه رزمی سیلک روز های  فرد ساعت 19:00 الی 22:00
  •  آدرس و زمان : آران و بیدگل محله دهنو حسینیه حضرت ابوالفضل مجموعه ورزشی شهدای دهنو روز های زوج ساعت 21:30 الی 23:00