برگزاری آزمون فنی

به گزارش روابط عمومی کمیته کودو ایران 

برگزاری آزمون فنی دان یک الی دان پنج  در دو بخش آقایان و بانوان به صورت حضوری برگزار میگردد .

ثبت نام : 

از طریق پنل کاربری سایت فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی تا تاریخ 1402/05/12 مقدور می باشد . 

مورخ :  1402/05/13

مکان : تهران