kudo

Search
Go to content

Main menu

آموزش کودو

آموزش سبک کودوقوانین کلی کودو

در قوانین کودو پیروزی يا شکست بازیکنان با هر حمله مستقیم توسط ضربات دست, ضربات پا, آرنج, ضربه با سر, پرتاب کردن حریف و غیره مشخص می گردد. گارد مخصوص صورت می بایست پوشیده شده و تکنیکها بایستی با دستها و پاهای بدون محافظ اجرا گردند
(
ممکن است از دستکش های توزیع شده توسط کمیته مسابقات استفاده گردد) همچنین تکنیکهای چون خفه کردن و قفل مفاصل فقط در روی خاک قابل استفاده می باشد
گرابلینگ و سوینگ کردن حریف و زدن ضربات دست, آرنج, ضربه با سر یا ضربه پا در حالی که لباس کودو (کودو گی) را نگه داشته اید فقط برای 10 ثانیه مجاز است
اما اگر تفاوت شاخص فیزیکی (که همان جمع وزن و قد می باشد) بیشتر از عدد 20 باشد تکنیکهای مجاز محدود می شوند
حمله با استفاده از آرنج, ضربه با سر(کله زدن) آزاد است. گلاویز شدن و پرتاب آزاد است. تکنیکهای کار تو خاک فقط دوبار در هر 3 دقیقه از مسابقه اصلی, وقت اضافه ویا وقت اضافه مجدد هرکدام 30 ثانیه هر دفعه


در رده بندی بانوان: فقط يکبار تکنیکهای روی زمین مجاز می باشد, برای حداکثر 30 ثانیه در هر 2 دقیقه از زمان اصل بازی

تکنیکهای کلی در مبارزه ایستاده


انواع امتيازات در مسابقات کودوتکنیکهای کلی کار در خاک


   این آموزش از سايت رسمی دای دو جوکو برگرفته شده است  

                                          neo head gear     NHG کلاه ایمنی

رنگ کمربندها در کو دو


اصطلاحات

Back to content | Back to main menu