kudo

Search
Go to content

Main menu

معرفی کودو

مبارزات کودو
قوانین در کو دو پیروزی و یا شکست حریف را بر اساس هرگونه حمله مستقیم با استفاده از "ضربه دست, ضربه پا , ضربه با آرنج , ضربه با سر , پرتاب حریف و غیره" می داند. محافظ صورت (کلاه امنیتی) می بایست که پوشیده شده باشد و تکنیکها با دست و پای خالی می بایست اجرا شوند. (امکان دارد دستکش های مخصوص که توسط کمیته مسابقات توزیع می گردد در جریان مسابقات استفاده گردد) همینطور تکنیکهای روی زمین مانند خفه کردن حریف "شیمه" و یا قفل های خلاف مفصل کاملا آزاد می باشند

معنی و مفهوم کودو

یکی از اهداف در هنرهای رزمی خصوصا بو دو (جودو, کاراته-دو, کن دو, آی کی دو, کودو و غیره) آموزش بدن به همراه ذهن است که با قوی تر کردن این دو جهت پیشرفت جامعه و محیط زندگی می توان گام برداشت به جرات می توان از بودو در جهت رشد و شکوفایی جوانان نام برد
پس باید مفهومی که به غلط در مورد ارزش بودو در بین مردم رایج شده است که از ورزشهای رزمی به عنوان خشونت بدون فلسفه یاد می شده است را به دست فراموشی بسپاریم


 کو
 این لغت در "کو دو" به سه معنای فلسفی اشاره می نماید
Mujou kann

نگاهی دیگر به زندگی به عنوان چیزی زودگذر و فانی, به زبان دیگرهر چیزی که شکلی دارد روزی از این حالت به حالت دیگری درخواهد آمد بنابراین به این دنیا و زیبایی های آن نباید دلبست

Sougo izonn

وجود همه چیز وابسته به وجود یکدیگر است به جز خداوند متعال که وجود همه چیز به او بسته است. در نتیجه غرور و خودپسندی را باید کنار گذاشت

Huhenn Hutou

ما می توانیم همیشه پیروزی را در ورزش بدست بیاوریم اگر با تمام وجودمان آنرا طلب نماییم

  دو
 این لغت در "کو دو" به معنای راه زندگی می باشد


برای کسانی که به لغت "کو دو" به عنوان یک پند و اندرز در زندگی نگاه می کنند می توان گفت هر سه مفهوم فوق مفهومی ژرف و عمیقی دارند

پس در زمان برخورد با پستی بلندی های زندگی, مثبت باشید و هیچگاه از کنار مشکلات فرار نکنید (مشکلات با فراموش کردن هیچگاه حل نمی شوند) و همیشه با آنها دست و پنجه نرم کنید تا به بهترین نتیجه دلخواهتان برسید

بنیانگذار کودو / دای دو جوکو و گرند مستر آزوما تاکاشی


国際・全日本空道連盟理事長・大道塾代表師範 東孝
2009.4.5記


فرهنگ کودو
کودو-کا ها جهت يک زندگی متعادل و سالم تربيت می شوند. در زير به چندی از فوايد تمرين ورزش رزمی کودو می پردازیم

لباس کودو/ کودو گی: لباس کودو معرف و سمبل حفاظت, اتحاد و تمرکز می باشد. هنگامی که کودو گی بر تن داريد حس قدرت به همراه انرژی و اعتماد به نفس خواهيد داشت

تمرين: کودو بهترين روش جهت تکامل بخشيدن به متناسب شدن فکر, بدن و روح می باشد. تمرين هفتگی کودو به شما مقداری شانس امتحان و بمارزه طلبيدن را می دهد و شما در همه ابعاد فوق الذکر قوی تر می شويد

موک سو: آغاز و اختتام تمرين در کودو هميشه با مدیتیشن می باشد. تمرين روزمره مدیتیشن ذهن انسان  را متمرکز ارتباط هرچه بهتر با جسم و روح اش می نمايد. اين وحدت و هماهنگی ذهن, بدن و روح انسان را ساخته و پرداخته برای يک زندگی متعادل و متوازن می نمايد

تنفس با روش کی: با بهره جستن و تمرين تنفس صحيح و آرامش شما می توانيد با خود واقعی اتان در ارتباط باشيد و به شما اين روش کمک می نمايد تا دليل حضورتان در اين دنيا را کشف نماييد. "کی" نيروی زندگی جهانی است و کسانی که کودو تمرين می نمايند انرژی اصلی اشان را از "کی" می گيرند

طبيعت: در کودو تاکيد بر تمرينهای خارج از باشگاه جهت استفاده و ارتباط با سطح عظيمتری از انرژی های بيشتر, بسيار شده است. مانند تمرينات در دامن طبيعت و يا زير آبشار

نيکوکاری: کودوکا ها به دستگيری از مستمندان در هر زمانی که توانايی همياری و کمک باشد تشويق می شوند, و همگی می دانيم که اين کار باعث ساختن زندگی امان در بالاترين و بهترين روش زندگی کمک های شايان می نمايد

دوستی: با تمرين کودو دوستان بسيار زيادی را از سراسر دنيا خواهيد ديد که امکان دوستی های ورزشی طولانی مدت را به ما می دهندفلسفه کودو دای دو جوکو

با يادگيری کودو, ما به بالاترين قدرت فيزيکی و روحی دست می يابيم

بدينوسيله خودمان را تعليم داده تا به فراست وآگاهی برسيم

سخاوتمندانه و انساندوستانه در کنار ديگران زندگی کنيم

شخصيتمان را ارتقاء داده تا بتوانيم یک عضو مثبت در جامعه باشيم

فدراسیون جهانی کودو دای دو جوکو بیشتر از 100 نماینده در ژاپن و 40 کشور در سرتاسر جهان دارد. اين آمار در حال رشد می باشد
در حال حاضر نماينده رسمی ژاپن در ايران استاد "محمد شهریاری اصل" می باشند


براساس سايت رسمی سازمان جهانی استاد بزرک "جوکوچو" آزوما سازمان مرکزی دای دو جوکورا در سال 1359 در ژاپن تاسيس نمود. در سال 1379 پس از ثبت کودو بصورت رسمی در اولين دور مسابقات جهانی کودو به عنوان يکی از سبکهای رسمی بودوسازمان مرکزی دای دو جوکو  به عنوان اداره کل فدراسیون جهانی کودو نيز شناخته شد

بودو تحصیلات اجتماعی است که هدف آن تربیت زنان و مردانی است که توانایی شرکت و زندگی در جوامعی که در حال تمرین روحی با کیفیت فوق الذکر را داشته باشند

بودو فقط به دنبال قدرت و تقویت فیزیکی نمی باشد اما ترجیح می دهد تا به دنبال تقویت قوای روحی و معنوی "جرات, تسلط بر نفس" مهربانی (کمک به ضعفا و شکست خوردگان) و ارتقاء آداب و معاشرت به همکاران و همقطاران, سالمندان و جوانتر ها باشدBack to content | Back to main menu