ترجمه قالب

آیا تمامی قالب های شرکت جومی را بررسی نموده و قالب جوملای مورد نظر خود را پیدا نکرده اید ؟! آیا در میان سایت های خارجی طراحی قالب جوملا قالب خاصی را پسندیده اید ؟! آیا خودتان قالبی دارید که فارسی سازی سازی نشده است ؟! يا طرحی خاصی برای قالب سایتتان مد نظرتان است ؟!
اگر پاسخ شما به سوال های بالا مثبت است می توانید به بخش ترجمه قالب جوملا در سایت جومی مراجعه نموده و درخواست خود را اعلام نمایید. همکاران ما در این بخش شما را، در زمینه ترجمه قالب جوملای مورد نظر و یا پیشنهاد قالب مناسب راهنمایی خواهند نمود.