نمایندگی استان خراسان رضوی

نمایندگی استان خراسان رضوی

باشگاه مرکزی: میدان تختی ، سالن هیات رزمی روزهای زوج 7 الی 9

زیر نظر استاد حامد ظفرانلو

تلفن تماس:

09366776446