نمایندگی استان هرمزگان

نمایندگی استان هرمزگان  - بندر عباس

باشگاه مرکزی:بلوار جهانبار مجموعه ورزشی هفت تیر، خانه ژیمناستیک

زیر نظر استاد سیدعیسی هاشمی

تلفن تماس:

09398096806