نمایندگی استان کرمانشاه

نمایندگی استان کرمانشاه

باشگاه مرکزی در بخش آقایان:قصر شیرین مجموعه ورزشی شهد ا

زیر نظر استاد عزت الله محمدی

تلفن تماس :

09183351007

باشگاه مرکزی در بخش بانوان:سرپل ذهاب،مجموعه ورزشی اداره ورزش و جوانان

زیر نظر استاد بهاره فتاحی