نمایندگی استان البرز

نمایندگی استان البرز
باشگاه مرکزی:کرج،مشکین دشت،خیابان وصال،باشگاه رزمی فخرالدین
زیر نظر استاد فخرالدین محمدی
تلفن تماس :
09397223906