درگذشت استاد آزوما

کمیته کودو دای دو جوکو ایران به سوگ نشست🖤

استاد بزرگ آزوما تاکاشی
رئیس و بنیانگذار فدراسیون جهانی کودو (دای دو جوکو) ژاپن درگذشت.

پیام تسلیت استاد محمد شهریاری نماینده فدراسیون جهانی ژاپن و رئیس سبک در ایران به شرح ذیل میباشد:

متأسفانه خبر درگذشت استاد و رئیس ما بسیار غم انگیز و دردناک بود. من فقط می توانم از این غم تسلیت بگویم و سکوت کنم.
ما سعی می کنیم نام استاد خود و سبک و استایلی را که او از خود به یادگار گذاشت  گسترش دهیم و آن را بلند مرتبه نگه داریم.
درگذشت جوکوچو آزوما تاکاشی را به تمام اعضای کودو جهان و خانواده بزرگ کودو(دای دو جوکو ایران) تسلیت عرض میکنم.

Tasliat

از طرف دای دو جوکو ایران، تقدیم شد به مراسم درگذشت استاد آزوما

WhatsApp Image 2019 09 15 at 12.06.11 AM