تقویم سال 2021 ایران

May/14/2021 ،۱۴۰۰/۲/۲۴
جلسه نمایندگان سرار کشور و اعضا کمیته ها
June/4/2021 ،۱۴۰۰/۳/۱۴
اعزام تیم منتخب سبک به مرقد امام(ره) بمناسبت سالگرد امام(ره)
july/2/2021 ،۱۴۰۰/۴/۱۱
انتخابی مسابقات جام جهانی فدراسیون جهانی کودو
july/29/2021 ،۱۴۰۰/۵/۷
آزمون دان ۱ الی ۵،آزمون مربیگری عملی و داوری درجه ۱ الی ۳
مرداد_شهریور) )August ماه آگوست
اعزام به مسابقات جام جهانی کودو دای دو جوکو در کشور یونان
Sep/3/2021 ،۱۴۰۰/۶/۱۲
استاژ عملی و تمرین مشترک مربیان ارشد و نمایندگان سرار کشور(کمپ تابستانی)
Oct/15/2021 ،۱۴۰۰/۷/۲۳
همایش تقدیر از مربیان و نمایندگان برتر سبک بمناسبت روز تربیت بدنی
Dec/17/2021 ،۱۴۰۰/۹/۲۶
آزمون دان ۱ الی ۴،آزمون مربیگری عملی و داوری درجه ۱ الی ۳
Januar/7/2021 ،۱۴۰۰/۱۰/۱۷
جلسه نمایندگان سرار کشور و اعضا کمیته ها
Feb/11/2021 ،۱۴۰۰/۱۱/۲۲
مسابقات قهرمان کشوری سبک بمناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
March/18/2021 ،۱۴۰۰/۱۲/۲۷
استاژ عملی و تمرین مشترک مربیان ارشد و نمایندگان سرار کشور(کمپ تابستانی)
و تقدیر از نمایندگان برتر سال ۱۴۰۰